Rychlá navigace webu » HomePage » Produkty a služby » Microsoft Hyper-V
Microsoft Hyper-V
Virtualizační technologie Hyper-V poskytuje softwarovou infrastrukturu a základní nástroje pro správu, pomocí kterých lze vytvářet a spravovat virtualizované počítačové prostředí serveru. Virtualizované prostředí lze použít k řešení různých cílů organizace zaměřených na zvýšení výkonnosti a snížení nákladů.
Hyper-V najde jistě uplatnění především u zákazníků, kteří využívají více samostatných fyzických serverů, zastávajících různé role (e-mail, web, databáze). Pomocí Windows Serveru 2012 R2 s Hyper-V je možné všechny tyto stroje konsolidovat do jediného a ušetřit tak nejen na energiích za provoz hardware. Dalšími benefity jsou pak zjednodušená správa a vyšší dostupnost díky integraci s technologií Failover Cluster. Virtuální server v Hyper-V se potom stává prostředkem, který je možné za běhu a s minimálním výpadkem přesouvat z nodu na node, a to jak při plánovaném výpadku, tak při dalších haváriích různého typu.
Pomocí virtualizovaného prostředí můžete například:
Snížit náklady na provoz a údržbu fyzických serverů lepším využitím hardwaru
Lze omezit množství hardwaru potřebného ke zvládnutí pracovní zátěže serveru
Zlepšit dostupnost serveru bez použití tolika fyzických počítačů jako v případě konfigurace převzetí služeb při selhání, při níž jsou použity pouze fyzické počítače
Zvýšit účinnost vývoje a testování zkrácením doby potřebné k nastavení hardwaru a softwaru a reprodukci testovacích prostředí
Pokud máte dostatečně dimenzovaný hardware, pak při využití Windows Server 2008 R2 Hyper-V na jednom fyzickém hostiteli můžete provozovat až 384 virtuálních hostů, osazených až 512 virtuálními procesory. V rámci Hyper-V clusteru lze dokonce provozovat až 1000 virtuálních strojů. Windows Server 2012 a 2012 R2 Hyper-V posouvá limity využitelnosti ještě dál:
Až 1000 hostů na jednom hostiteli
Až 8000 hostů v rámci clusteru, který může mít až 64 nodů
Využití až 320 procesorových jader a 4 TB paměti pro Hyper-V roli na fyzickém hostiteli
Přidělení až 64 virtuálních procesorů, 1 TB paměti a 255 disků (každý až o velikosti 64 TB) pro systém ve virtuálním prostředí
Díky pokročilým technologiím pro dynamickou správu paměti, odděleného síťového provozu, podpoře síťových úložišť a dalších technických vymožeností lze Hyper-V využít jak při základní konsolidaci serverů v malé firmě, tak pro vybudování datacentra o tisících fyzických serverech, kde se úspěšně využívají možnosti vysoké dostupnosti typu Hyper-V clusterů, Live Migration a dalších.
ROAD Group v.o.s.
Professional IT Solutions & Outsourcing